anglų - lietuvių žodynas paieška:

anglų - lietuvių žodynas - Grupuoti žodžius pagal pirmąją raidę:

Žodžio about vertimas

Žodis: about
Vertimas:

1. prp 1) apie, aplink, aplinkui; they crowded about the speaker jie susispietė apie kalbėtoją; 2) (apie vietą) netoli; čia pat; he must be somewhere about jis turi būti kažkur čia pat; 3) po; to run about the garden bėgioti po sodą; 4) prie; su; I have no money about me neturiu pinigų su savim; 5) dėl (verčiama įnagininku); he was troubled about is.html">his work jis rūpinosi savo darbu; there is no doubt whatever about that dėl to nekyla jokios abejonės; I'll see about itaš tuo pasirūpinsiu;2. adv 1) maždaug, arti; she is about forty jai maždaug 40 metų; he walked about a mile jis nuėjo maždaug mylią; just the other way about kaip tik priešingai; to be about to ketinti (ką nors daryti); rumours are about yra gandų

 

 

Draugai: Funny Pictures Turizmas Nemokama muzika Linksmi Anekdotai Zaidimai Tingiu Lietuva internete www.chu.lt Smalkes, smalkiu detektorius